Każda matka posiada pewną intuicję i wiedzę o rozwoju dziecka, dlatego, gdy tylko pojawią się pierwsze wątpliwości, często chce skonsultować to z lekarzem specjalistą. Nie ma oddolnej granicy wieku malucha, z którym można udać się do lekarza, a z jego pomocy korzystają już nawet niemowlęta, np. wykazujące kłopoty z jedzeniem. Warto więc dowiedzieć się, w jakich sytuacjach wizyta u specjalisty może okazać się niezbędna.

Czym zajmuje się logopeda?

Logopedia, jako dziedzina medycyny, zajmuje się kształtowaniem właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym czasie. Usuwa także różnego rodzaju wady i zaburzenia mowy. Logopeda Warszawa zajmie się kształtowaniem właściwej mowy, usuwaniem wad oraz uczeniem mowy, w przypadku jej braku lub utraty. Specjalista działa także na psychikę, w celu wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy i zapobiegania jej negatywnemu wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości. U logopedy można: kształtować prawidłową mowę przedszkolaków i starszych dzieci pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym, doskonalić mowę już ukształtowaną, usuwać wady mowy, nauczyć mowy, jej rozumienia i mówienia w przypadku braku lub utraty, usuwać zaburzenia głosu i trudności w czytaniu oraz pisaniu. Rodzic nigdy nie ma pewność, czy to, co może wydawać się niewielkim opóźnieniem, nie jest przypadkiem symptomem poważnego problemu. Z tego względu, warto pamiętać, że odkładanie konsultacji na później może mieć poważne konsekwencje dla dziecka.

Skąd wiadomo, że dziecko potrzebuje pomocy logopedy?

Dobrze jest skorzystać z konsultacji logopedycznej, jeśli dziecko: skończyło 12 miesięcy, ale do tej pory nie wypowiada nawet najprostszych słów typu mama, taka, baba, bobo itd., skończyło 24 miesiące, ale nie łączy dwóch słów razem jak mama am, bobo je, skończyło trzeci rok życia, ale jego mowa nie jest zrozumiała dla otoczenia i rozumie je tylko mama, skończyło trzeci rok życia, ale w jego wymowie można zauważyć zamianę głosek dźwięcznych na bezdźwięczne, np. balon – palon, podczas wymowy wkłada język między zęby, dlatego sepleni, cały czas mówi przez nos lub ma problemy ze słuchem, ma nieprawidłową budowę narządów artykulacyjnych, skończyło 4 rok życia, a zamienia głoski np. z na ź, skończyło 4 rok życia, a w jego wymowie nie ma pierwszych prób wymowy głosek takich jak np. sz i cz, skończyło 5 rok życia, ale nie mówi głoski r, jest uczniem szkoły podstawowej, ale ma problemy z nauką pisania i czytania, a także podczas czytania myli litery podobne do siebie. Warto wiedzieć, że dziecko z prawidłową wymową, już około drugiego roku życia prowadzi swoje pierwsze proste rozmowy z otaczającymi go ludźmi. Jeśli po 3 roku życia maluch nie będzie nadal mówił, można to cofnąć, ale warto od razu udać się do specjalisty. Problemy natury logopedycznej mogą być przyczyną złej relacji z rówieśnikami i opóźniać ogólny rozwój małego człowieka. Więcej na temat logopedii malucha dowiesz się ze strony internetowej Cmp.med.pl.