Rozwód w Polsce - jak przebiega i co trzeba o nim wiedzieć?

Decyzja o rozstaniu się małżonków i rozpoczęciu oddzielnego życia podejmowana na polu prywatnym to niestety tylko początek drogi. Jeśli chcemy się rozstać, konieczne będzie przeprowadzenie sprawy rozwodowej. Udanie są do sądu i opowiadanie przed nim o często bardzo osobistych sprawach jest niezwykle stresującym przeżyciem bez względu na to, jaka jest przyczyna rozstania. Dlatego, aby zminimalizować przykre przeżycia z tym związane, warto wcześniej dobrze przemyśleć poszczególne etapy i właściwie się do nich przygotować. Podobnie jak w przypadku każdego innego trudnego dla nas doświadczenia wiedza jest naszym sprzymierzeńcem.

Etapy sprawy rozwodowej – jak to wygląda?

Orzeczenie rozwodu to ostatni etap całej procedury. Zanim do niego dojdzie, upłynie z pewnością trochę czasu. Formalne orzeczenie rozkładu pożycia niesienie z sobą szereg konsekwencji. Począwszy od uznania, czy któraś ze stron ponosi winę za rozpad małżeństwa, poprzez ustalenie obowiązku alimentacyjnego, aż po podział majątku wspólnego, który co prawda nie jest przedmiotem sprawy rozwodowej, ale bezpośrednio z niej wynika.

Kodeks postępowania cywilnego jasno określa, że zanim nastąpi do orzeczenia rozwodu, do sądu musi wpłynąć formalny wniosek zwany w tym przypadku pozwem. To właśnie on nadaje sprawą bieg. Pozew mogą wnieść zarówno obie strony, jak i jeden z małżonków. W obu tych przypadkach będzie on ważny i rozpocznie całą procedurę. W obliczu pozwu i przedstawionych faktów sąd będzie rozstrzygał o winie jednego z małżonków lub też przeprowadzi sprawę bez wskazywania osoby, która jest odpowiedzialna za rozpad małżeństwa. Ważną kwestią jest zaistnienie tzw. pozytywnych przesłanek rozwodowych. To właśnie one w dużej mierze determinują, czy dla sądu nie ma już szans na odbudowanie związku. Musi zaistnieć zupełny i trwały rozkład pożycia rozumiany jako ustanie jakiekolwiek więzi. Procedura rozwodowa mówi, że znamienna dla związku jest wspólnota uczuciowa, majątkowa i fizyczna. Kompletny brak jednej z nich, a co więcej wszystkich jest zatem podstawą do orzeczenia wyroku rozwodowego. Co ważne nie tylko osoba składająca pozew ma prawa głosu. Żądanie drugiego małżonka także powinno zostać uwzględnione.

Orzeczenie rozwodu – co jest do niego konieczne?

Mamy zatem omówioną kwestię złożenia pozwu oraz tego, co jest podstawą do orzeczenia w sprawie rozwodu. Co jeszcze trzeba wiedzieć i jakich kwestii dopilnować? Rozwody nie zawsze przebiegają bezproblemowo, a kwestie takie jak ustalenie władzy rodzicielskiej, czy podział majątku mogą budzić sporo emocji i być potencjalnym źródłem kolejnych konfliktów między stronami.

Ciekawym przypadkiem, o którym także warto wiedzieć, jest sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego. Ma ona miejsce, gdy rozwód narusza zasady współżycia społecznego w ramach danej społeczność lub gdy jego orzeczenie pozostawia bez opieki nieuleczanie chorego małżonka, czy też pozbawia go środków do życia. Rozwód nie może mieć też miejsca, gdy wnioskuje o niego małżonek, który jest uznawany za całkowicie winnego rozpadu małżeństwa. Bardzo mocno jest też brane pod uwagę dobro małoletnich dzieci. Po rozwiązaniu małżeństwa nie może dziać się im krzywda, a zapewniona opieka musi zaspokajać w pełni ich potrzeby emocjonalne i ekonomiczne.

Jak powinien wyglądać pozew? Najważniejsze informacje, które muszą się w nim znaleźć

Zatrzymajmy się jeszcze przy samym pozwie. Poza kwestiami formalnymi, jak skierowanie do właściwego organu, informacjami o danych personalnych wnioskującej strony, muszą się w nim znaleźć precyzyjnie określone żądania. To one w dużej mierze będą determinowały przebieg sprawy. Należy też przytoczyć okoliczności, które uzasadniają żądania wynikające z pozwu. Co ważne jest to miejsce na rzeczowe argumenty, a nie upust nagromadzonych emocji. Należy mieć to na uwadze, konstruując pozew. Jest to też właściwe miejsce na określenie, czy wnioskowane będzie orzekanie o winie, czy też nastąpi zaniechanie procedury ustalania, kto przyczynił się do rozpadu związku małżeńskiego.

Jednym z najważniejszych postanowień, które orzeknie sąd, będzie to mówiące o ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Oczywiste jest, że poza kwestią ustania małżeństwa i zakończeniem biegu wspólnych spraw ustaje też wspólnota majątkowa, która niejako jest nierozerwalnie związana z instytucją małżeństwa. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, w których została wcześniej zawarta intercyza. Sąd w wyroku rozwodowym orzeka, że wspólność finansów i wszelkich dóbr już nie obowiązuje, co z kolei otwiera drogę do rozpoczęcia podziału zgromadzonego wspólnie majątku.

Należy mieć świadomość, że podziała majątku, nie nastąpi na sali rozpraw wraz z orzeczeniem rozwodu. Musi odbyć się oddzielna sprawa, która rozstrzygnie takie kwestie jak sytuacja, co zrobić gdy małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, czy też podział zgromadzonych oszczędności. Mimo że formalny podział dóbr, to kwestia sprawy podział majątku, to sama kwestia zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków we wspólnym mieszkaniu może już być przedmiotem pierwszej sprawy.

Rozwód, mimo że zawieraj sporo etapów i wiąże się w życiową rewolucją, można przeprowadzić dosyć sprawie. Wszystko zależy do poczynionych wcześniej ustaleń i zgodność małżonków, co do nich już w trackie samego postępowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj